Ένα φινίρισμα χρησιμοποιώντας σοβατεπί δεν ενισχύει μόνο ολόκληρο το πάτωμα αισθητικά, αλλά προσφέρει και άλλα πρακτικά οφέλη.
Το σοβατεπί παρέχει επίσης μια απόλυτα ενιαία και σφραγισμένη επιφάνεια που μπορεί εύκολα να καθαριστεί.Αυτό προστατεύει τον τοίχο
από τυχών μολύνσεις και φθορές σε αυτό το σημείο.Τα σοβατεπί της Samour Floors υπάρχουν σε μια τεράστια συλλογή χρωμάτων
και διαφορετικών σχημάτων.
Μπορείτε να ελέγξετε αν ένα σοβατεπί είναι διαθέσιμο για να ταιριάζει με το σχέδιο του δαπέδου στο σχετικό κατάλογο δαπέδων .