Τοποθετείται και ομορφαίνει σχολεία, νοσοκομεία,super market, γραφεία, κινηματογράφους αλλά και σπίτια. ​

 

Art Exposure
Μοκέτα Πλακάκι
Art Fields
Μοκέτα Πλακάκι
Art Intervention
Μοκέτα Πλακάκι
Art Style
Μοκέτα Πλακάκι
Balanced Hues
Μοκέτα Πλακάκι
Step up
Μοκέτα Πλακάκι