Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Θεσσαλονίκη

Κεντρικά
 • Νικ. Μάντζαρου 2Α & Πίψου
  Θεσσαλονίκη
  546 27

Αποθήκες
 • ΒΙ. ΠΕ. Καλοχώρι,
  Θεσσαλονίκη
  570 09

Αθήνα

Γραφεία
 • Ευκαλύπτων 25
  Αγία Παρασκευή, Αθήνα
  153 42

Αποθήκες
 • Θέση Δύο Πεύκα ΒΙ. ΠΕ.
  Ασπρόπυργος, Αττική
  193 00

Στοιχεία εταιρίας

 • Επωνυμία εταιρίας: Π.ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
 • Διακριτικός τίτλος:
 • E-Γ.Ε.ΜΗ.: 58983404000

Είστε αρχιτέκτονας ή κατασκευαστής;

Εδώ θα βρείτε τον προσωπικό σας αντιπρόσωπο πωλήσεων.

Τεχνική Υπηρεσία

Υποστήριξη εγκατάστασης και συντήρησης

Θα σας βοηθήσουμε με όλες τις ερωτήσεις σχετικά με την εγκατάσταση και την συντήρηση του δαπέδου.

Τεχνικές πληροφορίες προϊόντος

Συμβουλές σχετικά με κάθε είδους τεχνικές προδιαγραφές όσο αναφορά το δάπεδο.

Φόρμα επικοινωνίας