Γραφεία

Κεντρικά Νικ. Μάντζαρου 2Α & Πίψου
(Νέα Ξυλάδικα), Θεσσαλονίκη
546 27, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 2310 611 108
Φαξ: +30 2310 634 576
Email: info@samourfloors.gr

Αποθήκες - Logistics Αθήνας Θέση Δύο Πεύκα ΒΙ. ΠΕ.
Ασπρόπυργος, Αττική
193 00

Αποθήκες - Logistics Θεσσαλονίκης ΒΙ. ΠΕ.
Καλοχώρι, Θεσσαλονίκη
570 09

Επικοινωνήστε μαζί μας

Top